.

Tedd ki számítógéped asztalára a cegiranytu.hu linkjét és mindig egy kattintásra leszel az üzleti megoldások tárházától!

Kapcsolt vállalkozás szerződés nyilvántartó

Pénzmosási szabályzat minta

Árukereskedők részére a Pmt.-ben és a Kit.-ben meghatározott belső szabályzat elkészítéséhez és átdolgozásához

A 33/2017. (X. 26.) NGM rendelet (Útmutató) és a felügyeleti hatóság mintaszabályzata alapján.

A Hatóság felügyeleti szervként ellenőrzi a Pmt. rendelkezéseinek való megfelelést, a megsértése, illetőleg a Pmt.-ben meghatározott kötelezettségek nem megfelelő teljesítése esetén a Hatóság a jogsértés súlyával arányos intézkedést hoz.

A minta használatával a szabályzat gyorsan testreszabható.

Előre megszerkesztett felületek támogatják a testre szabási munkát.

A Pénzmosási szabályzat minta kereskedelmi tevékenységhez ára: Árlista

Egy vélemény: "Nagyon köszönöm a szabályzatot!! Nagyon jónak érthetőnek és kezelhetőnek tartom! :) Már kész is vagyok vele, már csak nyomtatás stb.. Ez egyedül nem sikerült volna! :) Ügyes!!"

A megrendelőlaphoz >>>

A 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról bizonyos tevékenységek végzése esetén kötelező jelleggel írja elő a szabályzat készítési és a bejelentési kötelezettséget.

Új törvény 2017. július 1-től hatályos. >>>

1. § (1) E törvény hatálya – a (3) és (4) bekezdésben meghatározott eltéréssel – kiterjed a Magyarországon székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező

a) hitelintézetre;

b) pénzügyi szolgáltatóra; Szabályzat minta >>>

c) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményre;

d) önkéntes kölcsönös biztosítópénztárra;

e) nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést végzőre;

f) ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzőre; Szabályzat minta >>>

g) könyvvizsgálói tevékenységet végzőre;

h)

- könyvviteli (könyvelői), Szabályzat minta >>>

- adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végzőre; Szabályzat minta >>>

i) játékkaszinót, kártyatermet működtetőre vagy távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot, online kaszinójátékot szervezőre;

j) nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedőre; Szabályzat minta >>>

k) árukereskedőre, amennyiben tevékenysége folytatása során kétmillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el;

l) ügyvédre, közjegyzőre és

m) bizalmi vagyonkezelőre

(a továbbiakban együtt: szolgáltató).

cegiranytu.hu         - az üzleti megoldások         tárháza


További oldalaink, írásaink

A cegiranytu.hu számos ingyenes és kedvező árú információs termék elérését teszi számodra elérhetővé.
E termékeket a törvényi változások, illetve a felhasználói észrevételek figyelembevételével és lehetőségeinkhez mérten, folyamatosan frissítjük.

További információ a termékről Miért használnád ezt a terméket? PayPal fizetési lehetőség is van!
Termékbörze Partnerlinkek

Ha kérdezni szeretnél, akkor látogasd meg a Cégiránytű tanácsadó oldalunkat.

Cégiránytű tanácsadó

További információk a termékről

Tartalom:

I.A SZABÁLYOZÁS CÉLJA

I.1.KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK

I.2.ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

II.A Szabályzat hatálya

III.Az ügyfél-átvilágítási kötelezettség

IV.A pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adatok, tények, körülmények megállapításakor figyelembe veendő szempontok

V.Az ügyfél-átvilágítás belső eljárási rendje

V.1.Az ügyfél azonosítása

V.2.A tényleges tulajdonos azonosítása

V.3.Kiemelt közszereplőre vonatkozó nyilatkozat

V.4.A személyazonosság igazoló ellenőrzése

V.5.Az ügyfél-azonosítás auditált elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével

V.6.Az ügyleti megbízás tárgyának azonosítása és adatainak rögzítése

V.7.Az ügyleti megbízás vagy az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérése

V.8.Az ügyfél-átvilágítás belső rendje

VI.A kockázatértékelés

VII.A bejelentési kötelezettség

VIII.Az ügyfél-átvilágítás során alkalmazandó magatartási normák

IX.Az ügyleti megbízás megtagadásának kötelezettsége, az ügyleti megbízás felfüggesztése és a felfedés tilalma

X.Adatvédelem, nyilvántartás

XI.Belső ellenőrző és információs rendszer, képzési program, oktatás

XII.A KIT. ALAPJÁN MŰKÖDTETETT SZŰRŐRENDSZERRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

XIII.Záró rendelkezések

Mellékletek:

1. sz. melléklet

A szolgáltató szervezeti és működési sajátosságaiból eredő szabályok

1.1. sz. melléklet

Kockázat besorolási adatlap

2. sz. melléklet

Azonosítási adatlap 2,5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó készpénzes értékesítés esetén (árukereskedő részére)

3. sz. melléklet

Azonosítási adatlap 300 ezer forintot elérő vagy meghaladó készpénzes értékesítés esetén (árukereskedő részére)

4. sz. melléklet

Ügyfél tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozata (természetes személy)

5. sz. melléklet

Ügyfél tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozata (jogi személy)

6. sz. melléklet

Tényleges tulajdonosra vonatkozó kiemelt közszereplői nyilatkozat

7. sz. melléklet

Ügyfél kiemelt közszereplői nyilatkozata (természetes személy)

8. sz. melléklet

Bejelentés pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alapján

A megrendelőlaphoz >>>

Miért használnád ezt a terméket?

A szabályzat minta célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.), illetve a 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.) rendelkezéseit betartva, a tevékenységét megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytató szolgáltató, alkalmazni tudja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására vonatkozó normákat.

További cél az is, hogy a Pénzmosás és a terorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben (Pmt.) meghatározott bejelentési kötelezettségeinek a szolgáltatást végző eleget tudjon tenni, képes legyen felismerni tevékenysége során a pénzmosásra, illetve a terrorizmus finanszírozására utaló adatot, tényt, körülményt, valamint ennek megfelelő belső szabályzatot tudjon alkotni.

A megrendelőlaphoz >>>

PayPal fizetés

a PayPal fizetési lehetőség is rendelkezésedre áll (itt bankkártyával is fizethetsz!):

Penzmosasi mintak arai

Banki átutaláshoz, vagy csekkes fizetéshez (rózsaszínű postai utalvány) a felhasználási feltételekben találsz útmutatást. Adatainkat az oldal alján is megtalálod.

Kapcsolt vállalkozás vizsgáló

Vissza az elejére

Görgesd a terméklistát!

Partner linkek

Termékbörze

Vissza az elejére

AjánlóVissza az elejére